MV ชูวับ ชูวับ version ตรรกศาสตร์

มาตรฐาน


LYRICS:
ชูวับ ชูวับ ชูวับ ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว๊ว โว๊ว โวว
ใคร ใครรู้บ้างไหม จริงและจริง
ย่อมได้จริงนอกนั้นเป็นเท็จ เปรียบได้ดังจริง
จริงแน่นอน อีกสองใจคงเป็นไปไม่ได้
ใครนั้นไม่เชื่อเท็จหรือเท็จ ย่อมได้เท็จแน่นอนจริงแท้
*เธอนั้นรู้บ้างมั้ยง่าจริงไปเท ็จตัวนั้นมันเท็จ
เราก็รู้ว่าเท็จก็รู้ว่า เท็จ เท็จ เท็จ เท็จ
โอ้เรารู้บ้างมั้ยว่าเครื่องหมา ยก็ต่อเมื่อตัวนั้นมีจริง
เหมือนกันได้จริงต่างกันได้ เท็จเท็จเท็จเท็จ
โอ้เรารู้บ้างไหมว่าตรรกศาสตร์ต ัวนี้มจริง
ใครก็คงจะรู้ก็คงจะรัก รัก รัก รัก
ซ้ำ*

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s